4 June 2019

Patronat

Nasi Patroni:

Rektor GUMed JM Prof. Marcin Gruchała
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Fundacja “Porozumienie bez Barier” Jolanty Kwaśniewskiej