Zapraszamy na II Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Z największą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w drugiej pomorskiej konferencji poświęconej problemom kardiologicznym towarzyszącym leczeniu chorób nowotworowych, która odbędzie się 6 września 2019 r. w sali Atheneum Gedanense Novum, w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 41/42.

Liczba chorych na nowotwory stale wzrasta. Zarazem jednak bardzo dynamiczny rozwój medycyny, w tym różnych metod leczenia chorób nowotworowych, przyczynia się do poprawy przeżywalności w tej grupie pacjentów. To powoduje, że zwiększa się ryzyko wystąpienia u tych osób powikłań zastosowanego u nich leczenia przeciwnowotworowego: chemio-, immuno-, hormonoterapii, leczenia ukierunkowanego molekularnie oraz radioterapii. Szczególną grupą pacjentów są osoby leczone w dzieciństwie, bo w przypadku niektórych metod leczenia ryzyko wystąpienia u nich choroby serca istnieje przez całe życie. Tym samym osoby wyleczone z choroby nowotworowej wymagają niekiedy stałej, bezterminowej kontroli kardiologicznej, na co chcemy zwrócić uwagę w czasie naszej konferencji.

Oprócz ryzyka wystąpienia powikłań kardiologicznych stosowanego leczenia przeciwnowotworowego, pacjent z chorobą nowotworową choruje „inaczej” np. na chorobę wieńcową lub żylną chorobę zakrzepowo-zatorową. Szereg schorzeń kardiologicznych ma swoją specyfikę w grupie chorych z nowotworem, a oprócz odmienności obrazu klinicznego składają się na to także aspekty diagnostyczne, a przede wszystkim leczenie. Trzeba bowiem pamiętać o potencjalnych interakcjach ze stosowanym leczeniem onkologicznym.

Kardio-onkologia jest dziedziną, która rozwija się bardzo dynamicznie, a jej rozwój jest niejako wymuszony przez postęp w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nowotworowych. Znajomość zagadnień z tej dziedziny staje się nieodzowna w codziennej pracy onkologów, hematologów oraz kardiologów. Zadaniem kardio-onkologii jest zapewnienie jak najlepszej profilaktyki oraz leczenie powikłań kardiologicznych terapii przeciwnowotworowej. Poprzez wnikliwą analizę korzyści i ryzyka leczenia choroby nowotworowej chcemy aby chory otrzymał optymalną terapię ratującą życie, a zarazem właściwy nadzór i profilaktykę kardiologiczną oraz leczenie kardiologiczne, jeśli to konieczne.

Nasza konferencja ma na celu przybliżenie ważnych tematów z zakresu kardio-onkologii lekarzom różnych specjalności, którzy w codziennej pracy spotykają się z chorymi na nowotwory. Uważamy, że wymiana wiedzy, dialog kardiologów i onkologów są niezbędne. Dzięki takim wspólnym spotkaniom będziemy mogli zapewnić optymalny model opieki dla naszych pacjentów.

Mamy nadzieję, że konferencja spotka się z Państwa zainteresowaniem i gorąco zapraszamy do udziału oraz dyskusji.

 

prof. dr hab. Ewa Lewicka                              dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego Konferencji

II Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne

Certyfikat Infarma