Program

08:50 – 09:00
OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr. hab n. med. Ewa Lewicka (Gdańsk),
dr. hab n. med. Elżbieta Senkus-Konefka (Gdańsk)
I. KARDIOONKOLOGIA: DAWNIEJ, DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI
Przewodniczący: prof. dr. hab n. med. Ewa Lewicka (Gdańsk),
prof. dr. hab n. med. Jacek Jassem (Gdańsk)
09:00 – 09:20
Kardiotoksyczność leczenia przeciwnowotworowego: mechanizmy i epidemiologia
dr. hab n. med. Sebastian Szmit (Otwock)
09:20 – 09:40
Rola echokardiografii w kardio-onkologii
prof. dr. hab n. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
09:40 – 10:00
Znaczenie stylu życia (dieta, aktywność fizyczna) u pacjentów onkologicznych
dr. hab n. med. Maria Litwiniuk (Poznań)
10:00 – 10:20
Kardiotoksyczność inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych
dr n. med. Paweł Różanowski (Poznań)
10:20 – 10:30
Dyskusja
10:30 – 10:45
PRZERWA
II. ANTYKOAGULACJA I LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE U PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
sesja sponsorowana przez firmę


Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice),
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała (Gdańsk)
10:45 – 11:05
Migotanie przedsionków
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (Kraków)
11:05 – 11:25
Zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk (Warszawa)
11:25 – 11:45
Ostry i przewlekły zespół wieńcowy
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak (Wrocław)
11:45 – 12:00
Znaczenie badania CARAVAGGIO w kardio-onkologii
prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka (Gdańsk)
12:00 – 12:15
Dyskusja
12:00 – 12:30
PRZERWA
III. WYBRANE ZAGADNIENIA Z KARDIOONKOLOGII
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak (Gdańsk),
dr hab. n. med. Sebastian Szmit (Otwock)
12:30 – 12:45
Płyn w worku osierdziowym
prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk)
12:45 – 13:00
Guzy serca
lek med. Hanna Jankowska (Gdańsk)
13:00 – 13:20
Amyloidoza serca
prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka (Gdańsk)
13:20 – 13:40
Leczenie hormonalne i ryzyko sercowo-naczyniowe
dr hab. n. med. Sebastian Szmit (Otwock)
13:40 – 14:00
Cukrzyca u pacjentów onkologicznych
dr n. med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska (Gdańsk)
14:00 – 14:10
Dyskusja
14:10 – 14:30
PRZERWA
IV. KARDIOONKOLOGIA W CODZIENNEJ PRAKTYCE: PACJENT Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ W WYWIADZIE
Przewodniczący: dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka (Gdańsk),
prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha (Gdańsk)
14:30 – 14:50
Obserwacja odległa osób z chorobą nowotworową w dzieciństwie
prof. dr hab. n. med. Ewa Bień (Gdańsk)
14:50 – 15:10
Obserwacja odległa osób dorosłych z chorobą nowotworową w wywiadzie
prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka (Gdańsk)
15:10 – 15:25
Przypadek kliniczny
lek. med. Izabela Nabiałek-Trojanowska (Gdańsk)
15:25 – 15:40
Przypadek kliniczny
dr n. med. Agnieszka Witczak (Lublin)
15:40 – 15:55
Przypadek kliniczny
dr n. med. Michał Wilk (Otwock)
15:55 – 16:10
Przypadek kliniczny
dr n. med. Grzegorz Sławiński (Gdańsk) 
16:10 – 16:25
Dyskusja i zakończenie Konferencji


 
AGENDA DO POBRANIA W PDF


Sponsor Główny


Sponsorzy
 Patronat Medialny
 

 
Organizator