Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001r.
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2018, nr 234, poz. 1570)

 


Sponsor Główny


Sponsorzy
 Patronat Medialny
 

 
Organizator