Wykładowcy

prof. dr. hab. n. med. Waldemar Banasiak
Ośrodek Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu
prof. dr. hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr. hab. n. med Ewa Bień
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i OnkologiiGdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr. hab. n. med. Maria Dudziak
Zakład Diagnostyki Chorób Serca Gdański Uniwersytet Medyczny
lek. Hanna Jankowska
Zakład Diagnostyki Chorób Serca Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr. hab. n. med. Marcin Gruchała
I Katedra i Klinika Kardiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr. hab. n. med. Jacek Jassem
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr. hab. n. med. Ewa Lewicka
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab.n. med. Maria Litwiniuk
Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr. hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
I Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
lek. Izabela Nabiałek-Trojanowska
I Katedra i Klinika Kardiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr. hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Paweł Różanowski
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu
dr hab.n. med Elżbieta Senkus-Konefka
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Grzegorz Sławiński
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab.n. med. Sebastian Szmit
Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
prof. dr. hab. n. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
lek. med. Michał Wilk
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
dr n. med. Agnieszka Witczak
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
prof. dr. hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny


Sponsor Główny


Sponsorzy
 Patronat Medialny
 

 
Organizator