prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny. Koordynator Poradni Kardioonkologicznej UCK w Gdańsku
dr hab. n. med. Elżbieta Senkus - Konefka, prof. GUMed
Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Kierownik Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Adiunkt w Centrum Ciccarone Zapobiegania Chorobom Układu Sercowo-Naczyniowego Uniwersytetu Medycznego im. Johnsa Hopkinsa w Baltimore, USA
lek. med. Anna Ciołek
Zakład Kardioonkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. n. med. Radosław Grabysa
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej, Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
lek. med. Maja Hawryszko
II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,Narodowy Instytut Onkologii. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Aneta Klotzka
Kierownik Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, I Klinika Kardiologii UM Poznań
dr n. med. Anna Kochańska
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny, Poradnia Kardioonkologiczna UCK w Gdańsku
dr n. med. Tomasz Królak
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski prof. UWM
Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego. Państwowy Instytut Badawczy
dr n. med. Zuzanna Lewicka-Potocka
I Klinika Kardiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Aleksandra Liżewska - Springer
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny. Poradnia Kardioonkologiczna UCK w Gdańsku
dr n. med. Małgorzata Muzolf
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej, Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
lek. med. Agata Ogłoza
Klinika Hematologii i Transfuzjologii Gdański Uniowersytet Medyczny
dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski, prof. UMED
Kierownik Zakładu Kardioonkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Oddziału Kardiologii, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi
dr n. med. Grzegorz Sławiński
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny, Poradnia Kardioonkologiczna UCK w Gdańsku
dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz
Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski, Koordynator ds kardiologicznych- Podkarpackie Centrum Onkologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie
dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP
Zakład Kardioonkologii CMKP w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, Oddział Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii, Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy
dr hab. n. med. Mateusz Tajstra
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
dr n. med. Bartłomiej Tomasik
Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
Kierownik Zakładu Chorób Zatorowo-Zakrzepowych, Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ, Kraków