Wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska - Kugacka
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Katarzyna Sienkiewicz
Zakład Diagnostyki Chorób Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. med. Radosław Grabysa
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej, Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. med. Jacek Kądziela
Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie
dr n. med. Anna Kochańska
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny, Poradnia Kardioonkologiczna UCK w Gdańsku
dr n. med. Tomasz Królak
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski prof. UWM
Kierownik Kliniki Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej, Warmińsko - Mazurskie Centrum Onkologii Szpital MSWiA w Olsztynie. Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego. Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab n. med. Ewa Lewicka
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny. Koordynator Poradni Kardioonkologicznej UCK w Gdańsku
dr n. med. Aleksandra Liżewska - Springer
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny. Poradnia Kardioonkologiczna UCK w Gdańsku
dr n. med. Małgorzata Muzolf
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej, Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
lek. med. Izabela Nabiałek - Trojanowska
I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
lek. med. Agata Ogłoza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski prof. uczelni
Kierownik Zakładu Kardioonkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Oddziału Kardiologii, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi
dr. hab n. med. Elżbieta Senkus - Konefka
I Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Grzegorz Sławiński
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny, Poradnia Kardioonkologiczna UCK w Gdańsku
dr n. med. Barbara Sosnowska - Pasiarska
Zakład Onkokardiologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce
lek. med. Anna Szczepańska
Zakład Kardioonkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Kardiologii Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi
dr n. med. Anna Wrona
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny