09:00 – 09:10
OTWARCIE KONFERENCJI
Ewa Lewicka, Elżbieta Senkus-Konefka
09:10 – 10:20
SESJA I. KARDIO-ONKOLOGIA W ŚWIETLE WYTYCZNYCH ESC 2022
Prowadzący: Elżbieta Senkus-Konefka i Alicja Dąbr owska-Kugacka (Gdańsk)
09:10 – 09:30
Ocena ryzyka kardiotoksyczności przed leczeniem przeciwnowotworowym
Ewa Lewicka (Gdańsk)
09:30 – 09:50
Zapobieganie i monitorowanie powikłań sercowo-naczyniowych podczas leczenia onkologicznego
Grzegorz Piotrowski (Łódź)
09:50 – 10:10
Dysfunkcja skurczowa lewej komory w następstwie terapii przeciwnowotworowej: diagnostyka i leczenie
Przemysław Leszek (Warszawa)
10:10 – 10:20
Dyskusja
10:20 – 10:30
Przerwa
10:30 – 11:40
SESJA II. AMYLOIDOZA – OCZAMI HEMATOLOGA I KARDIOLOGA
Prowadzący: Ewa Lewicka i Jan Maciej Zauc ha (Gdańsk)
10:30 – 10:50
Amyloidoza AL.
Krzysztof Jamroziak (Warszawa)
10:50 – 11:00
Przypadek pacjenta z amyloidozą AL i regresją zmian w sercu
Katarzyna Sienkiewicz (Gdańsk)
11:00 – 11:20
Amyloidoza serca
Aleksandra Liżewska-Springer (Gdańsk)
11:20 – 11:30
Możliwości leczenia amyloidozy trasnstyretynowej w Polsce
Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk)
11:30 – 11:40
Dyskusja
11:40 – 11:50
Przerwa
11:50 – 13:00
SESJA III. RADIOTERAPIA I JEJ KARDIOTOKSYCZNOŚĆ
Prowadzący: Elżbieta Senkus-Konefka (Gdańsk) i Przem ysław Leszek (Warszawa)
11:50 – 12:05
Metody radioterapii stosowane w onkologii
Anna Wrona (Gdańsk)
12:05 – 12:20
Radioterapia w leczeniu arytmii komorowych
Tomasz Królak (Gdańsk)
12:20 – 12:35
Kardiotoksyczność radioterapii: mechanizmy i manifestacja kliniczna
Izabela Nabiałek-Trojanowska (Gdańsk)
12:35 – 12:50
Radioterapia w raku płuca i jej kardiotoksyczność w obserwacji 6-miesięcznej
Grzegorz Sławiński (Gdańsk)
12:50 – 13:00
Dyskusja
13:00 – 13:15
Przerwa
13:15 – 14:30
SESJA IV. ANTYKOAGULACJA I LECZENIE
PRZECIWPŁYTKOWE U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
Prowadzący: Radosław Grabysa i Tomasz Kubiatowski (Olsztyn)
13:15 – 13:35
Co mówią wytyczne na temat leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego u pacjentów z chorobą nowotworową
Grzegorz Piotrowski (Łódź)
13:35 – 13:50
Czym kieruję się w praktyce
Ewa Lewicka (Gdańsk)
13:50 – 14:00
Gdański rejestr pacjentów z c horobą nowotworową leczonych DOAC
Agata Ogłoza (Gdańsk)
14:00 – 14:20
Problematyka choroby wieńcowej u pacjentów onkologicznych
Przemysław Leszek (Warszawa)
14:20 – 14:30
Dyskusja
14:40 – 15:40
SESJA V. IMMUNOTERAPIA – NOWE MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE W ONKOLOGII CZY NOWE ZAGROŻENIA W KARDIOLOGII?
Prowadzący: Przemysław Leszek (Warszawa) i Grzegorz Piotr owski (Łódź)
14:40 – 14:55
Immunoterapia: działanie, rodzaje leków, zastosowanie w onkologii
Tomasz Kubiatowski (Olsztyn)
14:55 – 15:15
Kardiotoksyczność immunoterapii: objawy i diagnostyka. Czy niezbędny jest skrining kardiologiczny?
Radosław Grabysa (Olsztyn)
15:15 – 15:30
Kardiotoksyczność immunoterapii: leczenie
Ewa Lewicka (Gdańsk)
15:30 – 15:40
Dyskusja
15:40 – 15:50
Przerwa
15:50 – 16:50
SESJA VI. KARDIO-ONKOLOGIA W PRZYPADKACH KLINICZNYCH
Prowadzący: Ewa Lewicka i Alicja Dąbr owska-Kugacka (Gdańsk)
15:50 – 16:00
Aleksandra Liżewska-Springer (Gdańsk)
16:00 – 16:10
Anna Szczepańska (Łódź)
16:10 – 16:20
Jacek Kadziela (Warszawa)
16:20 – 16:30
Barbara Pasiarska (Kielce)
16:30 – 16:40
Małgorzata Muzolf (Olsztyn)
16:50 – 17:00
Anna Kochańska (Gdańsk)
17:00
Zakończenie Konferencji